top of page

Lars Lilholt - Karup Å Marked

Personligt inviteret af Lars Lilholt, havde jeg fornøjelsen at tage billeder til koncerten i Karup. Ingen koncert i Karup uden "Jens Langkniv" i sættet.

Det var en dejlig aften og jeg fik flere fine billeder. Afslutningsvist fik vi taget det "publikumsbillede" som vi "glippede" i Jelling :-)

"Han tog fra de rige og gav til de små - og ravnene skrige ved Karup å"

bottom of page